Szkolenia
K-ESIOPaSzkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej w formule e-learning
K-ESIOPbSzkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej w formule e-learning
K-ESIOPcSzkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej w formule e-learning
K-SIOPAaSzkolenie aktualizujące Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej
K-SIOPAbSzkolenie aktualizujące Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej
K-SIOPAcSzkolenie aktualizujące Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej
K-SIOPaSzkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej
K-SIOPbSzkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej


Studia niestacjonarne
ND-IBIBstudia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa
ND-ZROLZROLstudia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunku zarządzanie ratownictwem i ochroną ludności
NDD-IBIBstudia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa
NP-BWBWstudia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne
NP-IBIBstudia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa
NP-RMRMstudia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku ratownictwo medyczne
NP-SAIBstudia niestacjonarne pierwszego stopnia dla strażaków w służbie stałej na kierunku inżynieria bezpieczeństwa
NP-SBIBstudia niestacjonarne pierwszego stopnia dla strażaków w służbie stałej na kierunku inżynieria bezpieczeństwa


Studia podyplomowe
PD-BHPastudia podyplomowe, Bezpieczeństwo i higiena pracy
PD-IPBastudia podyplomowe, Inżynieria Pożarowa Budynków
PD-OLCZKastudia podyplomowe, Ochrona ludności, obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe
PD-OPLastudia podyplomowe, Ochrona przeciwpożarowa lasu
PD-SKRZastudia podyplomowe dla osób ubiegających się o wykonywanie zawodu rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
PD-SKRZbstudia podyplomowe dla osób ubiegających się o wykonywanie zawodu rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
PD-SPKaPrzeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi
PD-SPKbPrzeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi
PD-SPOaPrzeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej
PD-ZCSPastudia podyplomowe, Zarządzanie cyberbezpieczeństwem w sektorze publicznym
PD-ZPAastudia podyplomowe, Zapobieganie pożarom i awariom


Studia stacjonarne
SD-BWBWstudia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne
SD-IBIBstudia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa
SM-KIBjednolite studia magisterskie dla strażaków w służbie kandydackiej na kierunku inżynieria bezpieczeństwa
SP-BWBWstudia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne
SP-IBIBstudia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa
SP-KIBstudia stacjonarne pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej na kierunku inżynieria bezpieczeństwa
SP-RMRMstudia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku ratownictwo medyczne